Skip to main content

 +45 75 10 20 70             info@exohair.dk             ONLINE BOOKING

 • Parykker

  Mange forskellige varianter og modeller

 • Råd / Vejledning

  Vi giver råd og vejledning, så du får det rigtige.

 • Customized

  Vi klipper og syr dem så de er tilpasset lige netop til dig.

 • Tilskud

  Vi oplyser dig om love og regler vedr. tilskud.

Nyhed hos Exohair

Tilskud

Tilskud til paryk ved hårtab efter behandling
Som kræftpatient kan du få tilskud til paryk eller anden hovedbeklædning, hvis du har mistet håret efter kemoterapi eller strålebehandling.

Økonomisk tilskud til paryk eller tørklæde, hue og kasket afhænger af, om du har midlertidigt hårtab eller varigt hårtab, da det er to forskellige sæt regler, som sætter rammerne for tilskud.

Ved midlertidigt hårtab betaler hospitalet en paryk. Ved varigt hårtab vurderer kommunen hver enkelt ansøgning og tager stilling til, om man har ret til paryk. 

Tilskud ved midlertidigt hårtab
Hvis du mister håret midlertidigt af kemoterapi eller strålebehandling, kan du få tilskud til paryk eller til tørklæde, hue og kasket. Tilskuddets størrelse bliver fastsat og justeret årligt af Danske Regioner.

Tilskuddet til en paryk er i 2022 på 3.881 kr. inklusiv moms. Hvis indkøbet overstiger de 3.881 kr., skal du selv betale resten. Tilskuddet gælder kun ved køb af paryk.

Vi giver dig 25% rabat på din egenbetaling i 2022

Hvis du vælger tilskud til tørklæde, hat, huer og/eller kasket er beløbet i 2018 på 1.392 kr. inklusiv moms.

Midlertidigt hårtab: Søg tilskud på afdelingen, hvor du får behandling
Når du har midlertidigt hårtab, skal du søge om tilskud til paryk eller anden hovedbeklædning på den afdeling, hvor du er i behandling.

De enkelte sygehuse administrerer tilskudsordningen til paryk forskelligt. På nogle sygehuse får du en såkaldt rekvisition på tilskudsbeløbet, som du afleverer i butikken, og så afregner butikken med hospitalet. Andre sygehuse udbetaler beløbet direkte til din NemKonto. Du må spørge på din afdeling, hvordan de gør det.

Hvis du vælger en paryk, der koster mere end det tilskud, du får, skal du selv afregne prisforskellen med butikken.

Husk du har frit valg af leverandør og dit tilskud følger med dig.

Varigt hårtab: Søg tilskud i din kommune
Ved varigt hårtab er det i kommunen, du bor i, at du skal søge om tilskud til paryk eller anden hovedbeklædning. Ansøgningsskemaet kan du få enten på din kommunes hjemmeside eller ved at henvende dig personligt i Borgerservice. Vi kan også hjælpe dig med at søge:

Din ansøgning skal indeholde lægefaglig dokumentation for, at hårtabet er varigt. Det kan være fra en speciallæge, lægen på din afdeling eller din egen læge.

I ansøgningen skal du også redegøre for, hvordan hårtabet har indflydelse på din livskvalitet og din mulighed for at fungere almindeligt i hverdagen (funktionsniveau).

Når kommunen ud fra din ansøgning vurderer, om du kan få tilskud, ser de på din samlede situation. De lægger bl.a. vægt på, hvordan en paryk vil forbedre dit selvværd og din mulighed for at leve et liv som alle andre i samme livssituation (med samme alder, samme job osv.).

Når du har fået bevilget en paryk, bestemmer du selv din leverandør og dit tilskud følger dig.